Saopštenje za članove AMUS-a

Objavljeno Siječanj 30th, 2019

 

amus_new_logo (1)

Poštovane članice i članovi AMUS-a

obaviještavamo vas da smo upoznati sa e-mail-ovima koje neformalna grupa autora šalje članstvu Udruženja AMUS, a u kojima ih se poziva da ne glasaju na elektronskoj Skupštini koja je počela u srijedu 23.01.2019. i traje do četvrtka 31.01.2019. godine.

Želimo da vas obavijestimo da su netačni navodi da Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine odbija sprovesti odluke koje su usvojene na elektronskoj Skupštini, jer navedene Odluke za koje se glasa na elektronskoj Skupštini nisu odluke čiju pravnu valjanost utvrđuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Na ovaj način neformalna grupa autora pokušava dovesti u zabludu članstvo AMUS-a. Zbog svega navedenog u toku je priprema postupka od strane advokata protiv lica koja šire dezinformacije i kontinuirano rade na rušenju Udruženja AMUS.

U nastavku vas pozivamo da se na elektronskoj Skupštini izjasnite o:

  1. Odluci o usvajanju Godišnjeg izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za 2017. godinu;
  2. Odluci o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada i finansijskog plana za 2019. godinu;
  3. Odluci o sredstvima za kulturne i socijalne namjene;

Sve u skladu sa odredbom člana 21. i 24. Statuta i člana  13. i 14. Poslovnika o radu Skupštine.

Imajući u vidu da se radi o situaciji u kojoj treba djelovati žurno, u skladu sa članom 14. stavom (2) Poslovnika o radu Skupštine AMUS-a, izjašnjavanje članstva AMUS-a o navedenim odlukama će biti provedeno glasanjem putem elektronske ili putem zemaljske pošte.

 

S poštovanjem

 

Comments are closed.